USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Techno Ferum d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.gvozdjara.rs

OBAVEŠTAVA

- da se prodaja robe putem internet sajta www.gvozdjara.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Techno Ferum d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: technoferumshop@gmail.com
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.gvozdjara.rs
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.gvozdjara.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.gvozdjara.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
- da je usluga isporuke robe besplatna za Fizička lica: preko 5000 RSD, Pravna lica: preko 10000 RSD
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3-5 dana putem kurirske službe
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.gvozdjara.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je sajt www.gvozdjara.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.gvozdjara.rs
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije
- Techno Ferum d.o.o. zadržava pravo da poručenu robu ne isporuči potrošaču ukoliko je proizvod oštećen.

profile responsive

Pocetna

profile responsive

Moj Profil

0 cart responsive

Korpa

cart responsive

Kategorije