Vijci za lim

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 6.3x50
Price: 
8,28 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 6.3x45
Price: 
7,63 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 6.3x38
Price: 
6,77 RSD

Vijak za lim sa upuštenom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7982 6.3x38
Price: 
6,48 RSD

Vijak za lim sa upuštenom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7982 6.3x70
Price: 
6,48 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 5.5x50
Price: 
6,40 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 6.3x32
Price: 
5,99 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 5.5x45
Price: 
5,93 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 5.5x38
Price: 
5,27 RSD

Vijak za lim sa cilindričnom glavom i krstatim urezom,pocinkovan

 
SKU:
7981 4.8x60
Price: 
5,04 RSD