Samourezujući vijci 7504G

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x50
Price: 
2,74 RSD

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x40
Price: 
2,30 RSD

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x32
Price: 
2,02 RSD

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x25
Price: 
1,63 RSD

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x19
Price: 
1,42 RSD

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x16
Price: 
1,27 RSD

Vijak za lim sa proširenom glavom, samourezivi, pocinkovan

 
SKU:
7504-G 4.2x13
Price: 
1,13 RSD